KONTAKTNE ŠTEVILKE IN ELEKTRONSKI NASLOVI NAŠIH ČLANOV

PD Železničar Celje info@pd-zeleznicar-celje.org
pd.zeleznicar.celje@gmail.com
pdzeleznicarcelje@pzs.si
03 293 3214
Jože-Konrad Ratej joze.ratej@pd-zeleznicar-celje.org 041 792 734
Vera Flis vera.flis@pd-zeleznicar-celje.org 041 327 546
Albin Volavšek albin.volavsek@pd-zeleznicar-celje.org 041 765 952
Alojz Ornik alojz.ornik@pd-zeleznicar-celje.org
alojz.ornik@siol.net
041 431 264
Zlatko Ratej zlatko.ratej@pd-zeleznicar-celje.org
zlatko.ratej@slo-zeleznice.si
041 708 918
 Andrej Vanovšek andrej.vanovsek@pd-zeleznicar-celje.org 051 631 853
Daniel Vovk daniel.vovk@pd-zeleznicar-celje.org
danijel.vovk@t-1.si
041 902 801
Milan Flis milan.flis@pd-zeleznicar-celje.org 041 745 622
Jože Cajzek joze.cajzek@pd-zeleznicar-celje.org
joze.cajzek@gmail.com
040 416 090
Marko Vodenik marko.vodenik@pd-zeleznicar-celje.org
marko.vodenik@gmail.com
041 693 401