SEDANJE VODSTVO DRUŠTVA

Organi društva za mandatno obdobje 2014 – 2018 so v naslednji sestavi:

Upravni odbor:

Jožef-Konrad Ratej , predsednik
Alojz Ornik, podpredsednik
Veronika Flis, blagajnik
Marko Vodenik , tajnik
Albin Volavšek, gospodar
Zlatko Ratej, član prokurist
Daniel Vovk, član
Milan Flis, član
Jože Cajzek, član

Častno razsodišče:

Andrej Vanovšek, predsednik
Anica Rajgel, član
Jože Zagoričnik,  član

Nadzorni odbor:

Franc Pešec, predsednik
Zdravko Rajgel, član
Dominik Arh, član


Predsednik društva:

Jožef-Konrad Ratej

Blagajničarka:

Veronika Flis

Tajnik:

Marko Vodenik

Gospodar društva:

Albin Volavšek