VABILO

Planinsko društvo Železničar Celje vabi svoje člane in planinske simpatizerje ter goste na

REDNI LETNI OBČNI ZBOR,

ki bo v petek 31. januarja 2020, s pričetkom ob 17.00. uri v dvorani I. osnovne šole Celje, Kosovelova ulica 14 (Bivši pionirski dom).

Dnevni red:

 •             1.   Otvoritev občnega zbora in pozdrav gostov
 •             2.   Izvolitev organov občnega zbora:
 •                         a/ delovno predsedstvo
 •                         b/ zapisnikarja
 •                         c/ overovatelja zapisnika
 •                         d/ verifikacijsko komisijo
 •             3.   Poročila:
 •                         a/ o delu društva
 •                         b/ o delu markacistov
 •                         c/ I. osnovne šole
 •                         d/ finančno poročilo
 •                         e/ nadzornega odbora
 •             4.   Razprava po poročilih
 •             5.   Sprejem programa dela in izletov za leto 2020
 •             6.   Sprejem članarine za leto 2020
 •             7.   Sprejem finančnega plana za leto 2020
 •             8.   Razno

Veseli bomo, če boste s svojo prisotnostjo počastili naš občni zbor, saj bo to priznanje našemu delu in ob tem tudi lepa popotnica za nadaljnje uspešno delo.

Po končanem predlaganem programu bo priložnost za prijetno druženje.

S planinskim pozdravom »dober in varen korak« !

Upravni odbor

PD Železničar Celje